Podcast CLS

Podcast CLS #25 - David Elischer

March 30, 2024 Common Law Society Season 6 Episode 3
Podcast CLS #25 - David Elischer
Podcast CLS
More Info
Podcast CLS
Podcast CLS #25 - David Elischer
Mar 30, 2024 Season 6 Episode 3
Common Law Society

Manželství. Pro všechny? Pro nikoho? Pro některé? 

Naše pozvání do Podcastu CLS přijal vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, prof. David Elischer. Kromě toho, že se dozvíte, jakou měl zkušenost se studiem ve Francii, či jak se doma dozvěděli, že se dostal na Právnickou fakultu, jsme si povídali o tématu, které již delší čas víří vody české společnosti. 

Jaký je smysl institutu manželství? Mělo by se nahradit něčím jiným? A které otázky s sebou přináší institut Partnerství nově schválený na půdě Poslanecké sněmovny? Odpovědi na tyto a mnohá další dilemata Vám přináší nová epizoda Podcastu CLS!

Show Notes

Manželství. Pro všechny? Pro nikoho? Pro některé? 

Naše pozvání do Podcastu CLS přijal vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, prof. David Elischer. Kromě toho, že se dozvíte, jakou měl zkušenost se studiem ve Francii, či jak se doma dozvěděli, že se dostal na Právnickou fakultu, jsme si povídali o tématu, které již delší čas víří vody české společnosti. 

Jaký je smysl institutu manželství? Mělo by se nahradit něčím jiným? A které otázky s sebou přináší institut Partnerství nově schválený na půdě Poslanecké sněmovny? Odpovědi na tyto a mnohá další dilemata Vám přináší nová epizoda Podcastu CLS!