Podcast CLS

Podcast CLS #17 - Petr Konůpka

April 30, 2023 Common Law Society Season 4 Episode 4
Podcast CLS #17 - Petr Konůpka
Podcast CLS
More Info
Podcast CLS
Podcast CLS #17 - Petr Konůpka
Apr 30, 2023 Season 4 Episode 4
Common Law Society

Dalším hostem Podcastu CLS byl Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Povídali jsme si o tom, co má Kancelář vládního zmocněnce na starosti, jak u nás probíhá výkon rozsudků soudu nebo o tom, jak s judikaturou ESLP zacházejí české soudy.

Show Notes

Dalším hostem Podcastu CLS byl Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Povídali jsme si o tom, co má Kancelář vládního zmocněnce na starosti, jak u nás probíhá výkon rozsudků soudu nebo o tom, jak s judikaturou ESLP zacházejí české soudy.